Individuell mätning av el och varmvatten förbrukning

Vi använder leverantören IMD Sverige AB för individuell mätning av el och varmvattensförbrukning. Det är deras underlag som ligger till grunden för vad Riksbyggen debiterar er på avin. Debitering sker månadsvis i efterskott.